top of page
CDH Industries - Luchtontvochtigers
Zwembadontvochtiging_CDH.jpg

PRIVACY
VERKLARING

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.cdh.be.

De website wordt uitgebaat door CDH Industries, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt – Bedrijfsstraat 14, B-3500 Hasselt, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0439.431.873.

CDH Industries draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u CDH Industries uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

CDH Industries draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op onze websites en/of productsites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

2. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals het gebruiken van het contactformulier, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

 

Bij een informatie-aanvraag vraagt CDH Industries u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

 

  • Naam

  • Emailadres

  • Uw vragen of opmerkingen


Dergelijke gegevens worden gebruikt om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden.

3. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering


Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van CDH Industries op de hierna vermelde contactgegevens.

4. Contactgegevens


CDH Industries is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

 

U kan CDH Industries contacteren op het volgende adres:

Bedrijfsstraat 14, B-3500 Hasselt, Belgium

Tel: +32 11 26 95 90

 

CDH Industries behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 25 juli 2018.

Bedrijfsstraat 14, 3500 Hasselt - België - BTW BE 0439 431 873  I  T:  +32 11 26 95 90  I  info@cdh.be

© 2020  Design: Leadbooster.be

bottom of page